Tư vấn đồ thờ

TRANH VINH QUY BÁI TỔ KHUNG GỖ GỤ 2M3X1M2

Tên gọi sản phẩm: Tranh Vinh Quy Bái Tổ Khung gỗ gụ 2M3X1M2 

Kích thước sản phẩm:2M3X1M2

Ngoài ra còn có các kích thước khác như:1m x 60cm, 1m55 x 80cm, 1m70 x 90cm, 2m3 x 1m2.

Có thể làm tượng theo mẫu mã và kích thước theo yêu cầu của khách hàng. Chỉ cần bạn cho chúng tôi...

Xem chi tiết