• Email:ducdongquangha5@gmail.com
  • Hotline:0983 966 777
  • Địa chỉ: 845 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh 1

CƠ SỞ 1 : ĐỒ ĐÔNG QUANG HÀ 1

Chi nhánh 1 Đúc Đồng Dương Quang Hà
Khu A – Thị trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định

Chi nhánh 2

Chi nhánh 2 Đúc Đồng Quang Hà
Số 18 Khu công nghiệp Thị trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định

Chi nhánh 3
Đúc đồng Dương Quang Hà 3

Đường 10 Khu Công Nghiệp Thị Trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định

Chi nhánh 3 Đúc Đồng Dương Quang Hà

Chi nhánh 4

Chi nhánh 5 Đồ Đồng Dương Quang Hà
845 Giải Phóng- Hoàng Mai – Hà Nội

Chi nhánh 5

Khu Công Nghiệp – TT Lâm – Ý Yên – Nam Định