Bộ tam sự thờ cúng bằng đồng đỏ khảm ngũ sắc rồng nổi cao 60cm sang trọngBộ ngũ sự cao 60 hoa sòi bằng đồng vàng trơnBộ tam sự cao đỉnh nến cao 50cm rồng nổi đồng vàng cattut

Showing all 3 results